Voor elk(e) bezoek aan de website, transactie of overeenkomst op www.safetykleding.nl geldt onderstaande statement met betrekking tot privacy and cookies. De informatie op deze pagina kan van tijd tot tijd worden aangepast. 

Privacy

Doeleinden van gebruik

Safetykleding.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • De acceptatie van uw bestelling

  • Relatiebeheer

  • Managementinformatie

  • Het uitvoeren van analyses

  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten is het mogelijk dat safetykleding.nl samenwerkende partners inschakelt.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Safetykleding.nl, haar klanten en medewerkers. 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Safetykleding.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Safetykleding.nl  bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. 

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Safetykleding.nl. Met betrekking tot informatie verkregen van Safetykleding.nl kunt u 5 dagen per week van 09.00 - 17.30 uur bellen met 0321 - 381346 (lokaal tarief), een brief sturen naar Safetykleding.nl, Afdeling Klantenservice, De Gouwe 28, 8253 PA Dronten, of een e-mail sturen via onze website. 

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Safetykleding.nl gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Safetykleding.nl  mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Safetykleding.nl l gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. 


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Safetykleding.nl
  als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privé gegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen. 

Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie het cookie plaatst (Safetykleding.nl  of een derde partij met een link naar de website van de derde partij) (iii) het doel van het betreffende cookie en (iv) de bewaartermijn.